در شروع پنجمین هفته لیگ ملت‌های اروپا، تیم‌های ملی کرواسی، فرانسه، بلژیک و هلند پیروز شدند.

در شروع پنجمین هفته لیگ ملت‌های اروپا، تیم‌های ملی کرواسی، فرانسه، بلژیک و هلند پیروز شدند.