فاینورد در هفته پانزدهم لیگ برتر هلند به پیروزی دراماتیک رسید.

فاینورد در هفته پانزدهم لیگ برتر هلند به پیروزی دراماتیک رسید.