بازی بزرگ هفته پانزدهم لالیگا را شاگردان ژاوی با یک پیروزی اقتصادی به سود خود به پایان رساندند.

بازی بزرگ هفته پانزدهم لالیگا را شاگردان ژاوی با یک پیروزی اقتصادی به سود خود به پایان رساندند.