سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس گفت: در هیچ دوره‌ای از مسابقات یا تورنمنت‌های مختلف کارت قرمز یک بازیکن این‌گونه بخشیده شود.

سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس گفت: در هیچ دوره‌ای از مسابقات یا تورنمنت‌های مختلف کارت قرمز یک بازیکن این‌گونه بخشیده شود.