مظفر محمدخانی مدیرعامل جمعیت هلال حمر استان سمنان گفت : این افراد ساعت ۳:۳۰ بامداد امروز با بیش از هشت ساعت جستجوی عوامل امدادی هلال احمر پیدا شدند و در سلامت هستند…

مظفر محمدخانی مدیرعامل جمعیت هلال حمر استان سمنان گفت : این افراد ساعت ۳:۳۰ بامداد امروز با بیش از هشت ساعت جستجوی عوامل امدادی هلال احمر پیدا شدند و در سلامت هستند