انتشار خبر فروش جنگنده‌های پیشرفته سوخو-35 روسی به ایران در هفته گذشته مورد توجه رسانه‌های بین‌المللی قرار گرفته و دلالت بر ارتقای همکاری‌های نظامی دو طرف در سطحی کم سابقه شده است….

انتشار خبر فروش جنگنده‌های پیشرفته سوخو-35 روسی به ایران در هفته گذشته مورد توجه رسانه‌های بین‌المللی قرار گرفته و دلالت بر ارتقای همکاری‌های نظامی دو طرف در سطحی کم سابقه شده است.