سعید خطیب زاده گفت: در قبال برخی اقدامات تروریستی گروهک‌ها که در منطقه اقلیم کردستان عراق، صبر راهبردی همراه با درایت داشتیم که این مسئله در مسیر خود حل و فصل شود. پیام ایران به اقلیم و بغداد این است که این مسیر دیگر نمی‌تواند ادامه یابد. …

سعید خطیب زاده گفت: در قبال برخی اقدامات تروریستی گروهک‌ها که در منطقه اقلیم کردستان عراق، صبر راهبردی همراه با درایت داشتیم که این مسئله در مسیر خود حل و فصل شود. پیام ایران به اقلیم و بغداد این است که این مسیر دیگر نمی‌تواند ادامه یابد.