اقتصادنیوز: با وقفه چند ماه پیش مذاکرات رفع تحریم‌ها در وین، نماینده آمریکا در سازمان ملل مدعی شد که عدم دستیابی به توافق با ایران در خصوص برنامه هسته‌ای بعید نیست….

اقتصادنیوز: با وقفه چند ماه پیش مذاکرات رفع تحریم‌ها در وین، نماینده آمریکا در سازمان ملل مدعی شد که عدم دستیابی به توافق با ایران در خصوص برنامه هسته‌ای بعید نیست.