پیتر مایکل مک کینلی سفیر اسبق آمریکا در ایالات متحده گفت: اگر طالبان به دنبال این بود که به جامعه بین المللی پیام بدهد که به دنبال یک مشی متفاوت از دولتی است که بین ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ ریاست آن را بر عهده داشت، معرفی این کابینه بهترین شروع نیست. …

پیتر مایکل مک کینلی سفیر اسبق آمریکا در ایالات متحده گفت: اگر طالبان به دنبال این بود که به جامعه بین المللی پیام بدهد که به دنبال یک مشی متفاوت از دولتی است که بین ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ ریاست آن را بر عهده داشت، معرفی این کابینه بهترین شروع نیست.