معاون اول رئیس جمهور با صدور پیامی درگذشت مرحوم حاج کاظم فرهاد، پدر گرانقدر شهیدان رضا و لیلا فرهاد، همسر شهیده گوهر دیااحمد شاه‌آبادی و فرزند شهیده ساره فرهاد را تسلیت گفت….

معاون اول رئیس جمهور با صدور پیامی درگذشت مرحوم حاج کاظم فرهاد، پدر گرانقدر شهیدان رضا و لیلا فرهاد، همسر شهیده گوهر دیااحمد شاه‌آبادی و فرزند شهیده ساره فرهاد را تسلیت گفت.