سید محمد خاتمی رئیس دولت اصلاحات با انتشار پیامی درگذشت «کامبیز درم‌بخش» را تسلیت گفت.

سید محمد خاتمی رئیس دولت اصلاحات با انتشار پیامی درگذشت «کامبیز درم‌بخش» را تسلیت گفت.