رئیس دولت اصلاحات، سید محمد خاتمی با انتشار پیامی درگذشت آیت الله علاقه بند را تسلیت گفت.

رئیس دولت اصلاحات، سید محمد خاتمی با انتشار پیامی درگذشت آیت الله علاقه بند را تسلیت گفت.