رئیس ستادکل نیروهای مسلح در پیامی، بازگشت مقتدرانه «ناوگروه ۷۵» را تبریک گفت.

رئیس ستادکل نیروهای مسلح در پیامی، بازگشت مقتدرانه «ناوگروه ۷۵» را تبریک گفت.