رئیس و شیخ الازهر مصر با انتشار پیامی، انتخاب محمد بن زاید به عنوان رئیس جدید امارات را تبریک گفت.

رئیس و شیخ الازهر مصر با انتشار پیامی، انتخاب محمد بن زاید به عنوان رئیس جدید امارات را تبریک گفت.