رئیس سازمان بسیج مستضعفین انتخاب محمد باقر قالیباف به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی را تبریک گفت.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین انتخاب محمد باقر قالیباف به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی را تبریک گفت.