کاپیتان تیم ملی درپی درگذشت سیروس گرجستانی، در صفحه شخصی خود استوری را منتشر کرد.

کاپیتان تیم ملی درپی درگذشت سیروس گرجستانی، در صفحه شخصی خود استوری را منتشر کرد.