اقتصادنیوز: وزیر خارجه اتریش در پیامی توییتری با اشاره به دیدار خود با حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه کشورمان، بر ضرورت بازگشت به برجام تاکید کرده است….

اقتصادنیوز: وزیر خارجه اتریش در پیامی توییتری با اشاره به دیدار خود با حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه کشورمان، بر ضرورت بازگشت به برجام تاکید کرده است.