منتخب مردم در خانه ملت در پیامی از حضور حماسی مردم در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی تقدیر و تشکر کرد.
پیام تشکر حسین حق وردی از حضور گسترده مردم در انتخابات مجلس یازدهم