پیام تشکر حسین حق وردی از حضور گسترده مردم در انتخابات مجلس یازدهم

منتخب مردم در خانه ملت در پیامی از حضور حماسی مردم در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی تقدیر و تشکر کرد.