ایلنا: وزیر فرهنگ در پیامی درگذشت آیت الله سیدعبدالله فاطمی نیا را تسلیت گفت.

ایلنا: وزیر فرهنگ در پیامی درگذشت آیت الله سیدعبدالله فاطمی نیا را تسلیت گفت.