مشاور مقام معظم رهبری در پیامی درگذشت حیدر رحیم‌پور ازغدی را تسلیت گفت.

مشاور مقام معظم رهبری در پیامی درگذشت حیدر رحیم‌پور ازغدی را تسلیت گفت.