سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در پیامی درگذشت تعدادی از شهروندان لبنان و سوریه را در پی غرق شدن شناوری در سواحل طرطوس را تسلیت گفت.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در پیامی درگذشت تعدادی از شهروندان لبنان و سوریه را در پی غرق شدن شناوری در سواحل طرطوس را تسلیت گفت.