سخنگوی دولت طی پیامی درگذشت یکی از معتمدان استان سیستان و بلوچستان را تسلیت گفت.

سخنگوی دولت طی پیامی درگذشت یکی از معتمدان استان سیستان و بلوچستان را تسلیت گفت.