مدیر تیم فوتبال پرسپولیس، متاسفانه در سوگ عموی خود نشست.

باشگاه پرسپولیس، بر این اساس، در پیامی این ضایعه را به افشین پیروانی تسلیت گفت و از درگاه ایزد منان، برای آن مرحوم، رحمت و غفران الهی و برای بازماندگان، صبر و طول عمر مسالت کرد.

مدیر تیم فوتبال پرسپولیس، متاسفانه در سوگ عموی خود نشست.

باشگاه پرسپولیس، بر این اساس، در پیامی این ضایعه را به افشین پیروانی تسلیت گفت و از درگاه ایزد منان، برای آن مرحوم، رحمت و غفران الهی و برای بازماندگان، صبر و طول عمر مسالت کرد.