آیت الله فقیهی در پیامی درگذشت اخوی آیت الله العظمی مکارم شیرازی را تسلیت گفت.

آیت الله فقیهی در پیامی درگذشت اخوی آیت الله العظمی مکارم شیرازی را تسلیت گفت.