وزیر بهداشت در پیامی فرا رسیدن روز خبرنگار را تبریک گفت.

وزیر بهداشت در پیامی فرا رسیدن روز خبرنگار را تبریک گفت.