مدیرکل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان طی پیامی فرارسیدن عیدسعیدفطر و جشن باشکوه بندگی را به مردم شریف استان و الخصوص جامعه بزرگ ورزش و جوانان استان تبریک گفت….

مدیرکل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان طی پیامی فرارسیدن عیدسعیدفطر و جشن باشکوه بندگی را به مردم شریف استان و الخصوص جامعه بزرگ ورزش و جوانان استان تبریک گفت.