وزیر امور خارجه کشورمان با انتشار توئیتی فرا رسیدن عید سعید قربان را به تمام مسلمین جهان تبریک گفت.

وزیر امور خارجه کشورمان با انتشار توئیتی فرا رسیدن عید سعید قربان را به تمام مسلمین جهان تبریک گفت.