وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انتشار پیامی در فضای مجازی هفته تامین اجتماعی را تبریک گفت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انتشار پیامی در فضای مجازی هفته تامین اجتماعی را تبریک گفت.