معاون رئیس قوه قضائیه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پیامی فرارسیدن روز عرفه و عید قربان را به همه مسلمانان جهان و کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تبریک گفت….

معاون رئیس قوه قضائیه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پیامی فرارسیدن روز عرفه و عید قربان را به همه مسلمانان جهان و کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تبریک گفت.