رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان امروز به رجب طیب اردوغان کسب اکثریت آرا در انتخابت ریاست‌جمهوری و پارلمانی را به او تبریک گفت.

رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان امروز به رجب طیب اردوغان کسب اکثریت آرا در انتخابت ریاست‌جمهوری و پارلمانی را به او تبریک گفت.