برخلاف اعلام یک رسانه اماراتی اما فرهاد مجیدی هیچ بازیکنی را از استقلال به خدمت نخواهد گرفت.

برخلاف اعلام یک رسانه اماراتی اما فرهاد مجیدی هیچ بازیکنی را از استقلال به خدمت نخواهد گرفت.