استاندار فارس به مناسبت چهاردهم خرداد، سالروز رحلت امام خمینی(ره)

استاندار فارس به مناسبت چهاردهم خرداد، سالروز رحلت امام خمینی(ره)