احمد مسعود در فایلی صوتی که با « انا لله و انا الیه راجعون» آغاز می شود از مردم و جهانیان یاری می خواهد تا مقابل طالبان قیام کنند.

احمد مسعود در فایلی صوتی که با « انا لله و انا الیه راجعون» آغاز می شود از مردم و جهانیان یاری می خواهد تا مقابل طالبان قیام کنند.