در پی سفر ابراهیم رئیسی به روسیه و دیدار وی با ولادیمیر پوتین روزنامه نیویورک‌تایمز در مطلبی به تحلیل و بررسی زمینه‌ها، انگیزه‌ها، پیام و پیامدهای آن پردخته است….

در پی سفر ابراهیم رئیسی به روسیه و دیدار وی با ولادیمیر پوتین روزنامه نیویورک‌تایمز در مطلبی به تحلیل و بررسی زمینه‌ها، انگیزه‌ها، پیام و پیامدهای آن پردخته است.