دولت سیزدهم چند روزی است کار خود را شروع کرده و در پیچ مهم انتخاب اعضای کابینه و تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت قرار دارد. روزهایی که اتفاقا تصمیمات رئیس‌جمهوری و افراد نزدیک به او از اهمیت اساسی برخوردار است و جهت‌گیری آینده و اولویت‌…

دولت سیزدهم چند روزی است کار خود را شروع کرده و در پیچ مهم انتخاب اعضای کابینه و تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت قرار دارد. روزهایی که اتفاقا تصمیمات رئیس‌جمهوری و افراد نزدیک به او از اهمیت اساسی برخوردار است و جهت‌گیری آینده و اولویت‌های تعیین شده از سوی دولت را به مردم، فعالان اقتصادی، بخش خصوصی، سرمایه‌گذاران و… نشان می‌دهد. در واقع هر تصمیمی که این روزها رئیس‌جمهوری می‌گیرد، می‌تواند حاوی پیام‌های امیدبخش یا ناامیدکننده از آینده اقتصاد، اجتماع، سیاست، دیپلماسی و… به جامعه باشد. دولت سیزدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرده که به جرات می‌توان گفت هیچ‌گاه ایران در چنین موقعیتی سختی قرار نداشته و از همین رو عبور از وضعیت کنونی به‌خصوص در حوزه اقتصاد نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و عملیاتی است.