زن جوان که ۲۷ ساله بود، به‌دلیل شدت جراحات جانش را از دست داده، اما مادرش و مرد غریبه هنوز نفس می‌کشیدند
مرد جوان وقتی مخفیانه به بررسی گوشی تلفن همراه همسرش پرداخت و متوجه پیام‌های مردی غریبه شد، نقشه انتقام‌جویی کشید که این نقشه با قتل همسرش و زخمی ش…

زن جوان که ۲۷ ساله بود، به‌دلیل شدت جراحات جانش را از دست داده، اما مادرش و مرد غریبه هنوز نفس می‌کشیدند
مرد جوان وقتی مخفیانه به بررسی گوشی تلفن همراه همسرش پرداخت و متوجه پیام‌های مردی غریبه شد، نقشه انتقام‌جویی کشید که این نقشه با قتل همسرش و زخمی شدن مادر زنش و مرد غریبه پایان یافت.