نخست وزیر و رئیس جمهور عراق، روز شنبه انتخاب محمد بن زائد رئیس جدید امارات متحده عربی را به وی تبریک گفتند.

نخست وزیر و رئیس جمهور عراق، روز شنبه انتخاب محمد بن زائد رئیس جدید امارات متحده عربی را به وی تبریک گفتند.