غلامعلی حداد عادل، رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و کاظم موسوی بجنوردی، رییس مرکز دائرهالمعارف بزرگ اسلامی در پیام‌هایی درگذشت احمد سمیعی گیلانی، مترجم، ویراستار و مدیر گروه ادبیات معاصر فرهنگستان را تسلیت گفتند….

غلامعلی حداد عادل، رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و کاظم موسوی بجنوردی، رییس مرکز دائرهالمعارف بزرگ اسلامی در پیام‌هایی درگذشت احمد سمیعی گیلانی، مترجم، ویراستار و مدیر گروه ادبیات معاصر فرهنگستان را تسلیت گفتند.