قیمت دلار معاملات امروز را با ثبت تغییراتی منفی نسبت به روز گذشته آغاز کرد. قیمت دلار در شروع معاملات امروز 27 هزار و 250 تومان بود.

قیمت دلار معاملات امروز را با ثبت تغییراتی منفی نسبت به روز گذشته آغاز کرد. قیمت دلار در شروع معاملات امروز 27 هزار و 250 تومان بود.