رصد بازار پرتیراژهای ایران خودرو حکایت از آن دارد که امروز 29 آبان 1400 ایران خودرویی ها در بازار شکل افزایشی به خود گرفتند.

رصد بازار پرتیراژهای ایران خودرو حکایت از آن دارد که امروز 29 آبان 1400 ایران خودرویی ها در بازار شکل افزایشی به خود گرفتند.