محققان می‌گویند در یک تحقیق بزرگ موفق به کشف رابطه‌ای میان افزایش آلودگی هوا و نرخ خودکشی در افراد شده‌اند.
The post پژوهشگران از ارتباط میان آلودگی هوا و افزایش آمار خودکشی خبر می‌دهند appeared first on دیجیاتو.

محققان می‌گویند در یک تحقیق بزرگ موفق به کشف رابطه‌ای میان افزایش آلودگی هوا و نرخ خودکشی در افراد شده‌اند.

The post پژوهشگران از ارتباط میان آلودگی هوا و افزایش آمار خودکشی خبر می‌دهند appeared first on دیجیاتو.