عضو تیم‌ملی کشتی آزاد گفت: تغییر در چرخه انتخابی کار درستی بود و قطعا نتایج مثبتی را هم شاهد خواهیم بود.

عضو تیم‌ملی کشتی آزاد گفت: تغییر در چرخه انتخابی کار درستی بود و قطعا نتایج مثبتی را هم شاهد خواهیم بود.