اقتصادنیوز: میرلا کارمن گرکو سفیر رومانی در ایران در حرم مطهر بانوی کرامت حضرت معصومه (س) حضور یافت.

اقتصادنیوز: میرلا کارمن گرکو سفیر رومانی در ایران در حرم مطهر بانوی کرامت حضرت معصومه (س) حضور یافت.