کاربران فضای مجازی با انتشار توییت‌هایی نسبت به حضور ساره جوانمردی با پوشش چادر در مراسم اختتامیه پارالمپیک واکنش نشان دادند.

کاربران فضای مجازی با انتشار توییت‌هایی نسبت به حضور ساره جوانمردی با پوشش چادر در مراسم اختتامیه پارالمپیک واکنش نشان دادند.