تصاویری از اولین شب اجرای کنسرت نمایش سی صد کاری از سهراب پورناظری با حضور جواد عزتی و طناز طباطبایی را مشاهده کنید.

تصاویری از اولین شب اجرای کنسرت نمایش سی صد کاری از سهراب پورناظری با حضور جواد عزتی و طناز طباطبایی را مشاهده کنید.