رکنا: مدیرکل بیمه سلامت ایلام از افزایش پوشش بیمه‌ای خدمات توانبخشی مددجویان بهزیستی در استان خبر داد.

رکنا: مدیرکل بیمه سلامت ایلام از افزایش پوشش بیمه‌ای خدمات توانبخشی مددجویان بهزیستی در استان خبر داد.