«سرهنگ ثریا» همزمان با آغاز جشنواره فیلم فجر از پوستر خود رونمایی کرد.

«سرهنگ ثریا» همزمان با آغاز جشنواره فیلم فجر از پوستر خود رونمایی کرد.