با حضور شهردارد یزد و جمعی از مسئولان محلی پوستر نخستین جشنواره ملی زیلوی برتر در مجموعه تاریخی شاه عباسی شهر میبد رونمایی شد.

با حضور شهردارد یزد و جمعی از مسئولان محلی پوستر نخستین جشنواره ملی زیلوی برتر در مجموعه تاریخی شاه عباسی شهر میبد رونمایی شد.