صفحه رسمی AFC با این تصویر زادروز علی دایی، شهریار فوتبال ایران را تبریک گفت.

صفحه رسمی AFC با این تصویر زادروز علی دایی، شهریار فوتبال ایران را تبریک گفت.