پرسپولیس بعد از جذب علیرضا بیرانوند، با مرتضی پورعلی‌گنجی هم به توافق خواهد رسید؟

پرسپولیس بعد از جذب علیرضا بیرانوند، با مرتضی پورعلی‌گنجی هم به توافق خواهد رسید؟